Python: Cyklus While – NSD, Palindrom

14 jan

Palindrom Palindrom je reťazec, alebo číslo, ktoré je pri čítaní od začiatku aj od konca rovnaké. Daný algoritmus otočí číslo a zistí, či sa aj po otočení rovná pôvodnému. a=int(input(‚zadaj cislo‘)) pred=a # odložíme si pôvodné číslo po=0 # počiatočná … Read More »

Vstupné údaje pre riešenie úloh.

25 jan

Zadanie II. pre III.SEP zadanieText Vstupy ———————————————– zlomky bmi covidPASS Zdrojový súbor kde sú v každom riadku 2 čísla. Prvé číslo je v 10čis. sústave a druhé v 2čís. sústave, nemusia a môžu sa rovnať. cisla Zoznam SPZ, správne aj … Read More »

Zlúčenie usporiadaných postupností

31 okt

Jedná sa o zlúčenie dvoch postupností, kde každá je usporiadaná a má po 10 prvkov. program zlucenie4; uses crt; var x,y,z,i:integer; a,b,c:array[1..30]of integer; begin randomize; a[1]:=random(5); b[1]:=random(5); for i:= 2 to 10 do begin a[i]:=a[i-1]+random(5); b[i]:=b[i-1]+random(5); end; write(‚a: ‚); for … Read More »