Python – reťazce – str

4 feb

ZDROJ: http://python.input.sk/

Zopár funkcií a metód pre prácu s reťazcami.

Reťazec je zoznam (pole) zložený zo znakov, to znamená je indexovaný od 0.

STRING

Už poznáme tieto štandardné funkcie:

 • len() – dĺžka reťazca
 • int(), float() – prevod reťazca na celé alebo desatinné číslo
 • bool() – prevod reťazca na True alebo False (ak je prázdny, výsledok bude False)
 • str() – prevod čísla (aj ľubovoľnej inej hodnoty) na reťazec
 • ord(), chr() – prevod do a z Unicode

Okrem nich existujú ešte aj tieto tri užitočné štandardné funkcie:

 • bin() – prevod celého čísla do reťazca, ktorý reprezentuje toto číslo v dvojkovej sústave
 • hex() prevod celého čísla do reťazca, ktorý reprezentuje toto číslo v šestnástkovej sústave
 • oct() – prevod celého čísla do reťazca, ktorý reprezentuje toto číslo v osmičkovej sústave

 

Metódy

 • reťazec.count(podreťazec) – zistí počet výskytov podreťazca v reťazci
 • reťazec.find(podreťazec) – zistí index prvého výskytu podreťazca v reťazci
 • reťazec.lower() – vráti reťazec, v ktorom prevedie všetky písmená na malé
 • retazec.upper() – vráti reťazec, v ktorom prevedie všetky písmená na veľké
 • reťazec.replace(podreťazec1, podreťazec2) – vráti reťazec, v ktorom nahradí všetky výskyty podreťazec1 iným reťazcom podreťazec2
 • reťazec.strip() – vráti reťazec, v ktorom odstráni medzery na začiatku a na konci reťazca (odfiltruje pritom aj iné oddeľovacie znaky ako ‚\n‘ a ‚\t‘)

s=’ahoj drahusik ako sa mas?‘

 • s.capitalize() – dá prvé písmeno v str. na veľké

‚Ahoj drahusik ako sa mas?‘

 • s.swapcase() – otočí malé na veľké a veľké na malé

‚AHOJ DRAHUSIK AKO SA MAS?

 • s.title() – každé písmeno na začiatku slova da veľké

‚Ahoj Drahusik Ako Sa Mas?‘

 •  m.replace(‚ ‚,“)-nahradí reťazec reťazcom

‚AhojDrahusikAkoSaMas?‘

Ukážky:

>>> s=’ahoj drahusik ako sa mas?‘

>>> s

‚ahoj drahusik ako sa mas?‘

>>> s.capitalize

<built-in method capitalize of str object at 0x031868A8> – bez ()

>>> s.capitalize()

‚Ahoj drahusik ako sa mas?‘

>>> s.swapcase()

‚AHOJ DRAHUSIK AKO SA MAS?‘

>>> s.title()

‚Ahoj Drahusik Ako Sa Mas?‘

>>> m=s.title()

>>> m

‚Ahoj Drahusik Ako Sa Mas?‘

>>> m.replace(‚ ‚,“)

‚AhojDrahusikAkoSaMas?‘

Článok pre stiahnutie / tlač. – STR_Retazce