Unwrap primitívneho objektu kužeľ

2 nov

Pre zopakovanie nadobudnutých vedomostí si zopakujeme ako vytvoriť  plášť objektu.

Dnes si nástroj Unwrap ukážeme na primitívnom objekte kužeľ – cone