Cyklus for v pythone. 1. časť

24 mar

Dnes sa pozrieme na cyklus For a jeho využitie v pythone. Cyklus For je veľmi silný nástroj. V tomto videu si ukážeme len úvod do možností cyklu.

Python – reťazce – str

4 feb

ZDROJ: http://python.input.sk/ Zopár funkcií a metód pre prácu s reťazcami. Reťazec je zoznam (pole) zložený zo znakov, to znamená je indexovaný od 0. STRING Už poznáme tieto štandardné funkcie: len() – dĺžka reťazca int(), float() – prevod reťazca na celé alebo … Read More »

Python: Cyklus While – NSD, Palindrom

14 jan

Palindrom Palindrom je reťazec, alebo číslo, ktoré je pri čítaní od začiatku aj od konca rovnaké. Daný algoritmus otočí číslo a zistí, či sa aj po otočení rovná pôvodnému. a=int(input(‚zadaj cislo‘)) pred=a # odložíme si pôvodné číslo po=0 # počiatočná … Read More »