Python: Cyklus While – NSD, Palindrom

14 jan

Palindrom Palindrom je reťazec, alebo číslo, ktoré je pri čítaní od začiatku aj od konca rovnaké. Daný algoritmus otočí číslo a zistí, či sa aj po otočení rovná pôvodnému. a=int(input(‚zadaj cislo‘)) pred=a # odložíme si pôvodné číslo po=0 # počiatočná … Read More »