Vstupné údaje pre riešenie úloh.

25 jan

  Zadanie II. pre III.SEP zadanieText Vstupy sbs_ cyklista AutaSPZ_23 cislaN statis2_ menaVyskaVaha 11_30_vzorce 11_30_Text 12_7_Mikulas 12_7_mena_darcek 12_14_znaky 1_18_RC 1_25_Znamky 2_1_cislaPostupnost zlomky bmi covidPASS Zdrojový súbor kde sú v každom riadku 2 čísla. Prvé číslo je v 10čis. sústave a … Read More »

Zlúčenie usporiadaných postupností

31 okt

Jedná sa o zlúčenie dvoch postupností, kde každá je usporiadaná a má po 10 prvkov. program zlucenie4; uses crt; var x,y,z,i:integer; a,b,c:array[1..30]of integer; begin randomize; a[1]:=random(5); b[1]:=random(5); for i:= 2 to 10 do begin a[i]:=a[i-1]+random(5); b[i]:=b[i-1]+random(5); end; write(‚a: ‚); for … Read More »

Jednorozmerné pole

31 aug

Dnes sa pozrieme na jednorozmerné pole. Ukážeme si, ako by sa dalo priblížiť reálnemu svetu a ako pristupovať k jednotlivým položkám v poli. Príjemné pozeranie. V pripade akýchkoľvek nejasností ma kontaktujte 🙂 Prvý program v prostredí Lazarus