Mini základy HTML

21 okt

HTML

verzia na stiahnutie pdf: html

Jazyk sa skladá z takzvaných párových a nepárových príkazov. Párové musia mať označený začiatok a koniec príkazu.

Pr: <head> je začiatok hlavičky a </head> je koniec hlavičky.

Ak chcete pozrieť ako má tá ktorá stránka riešený kód, choďte do menu zobraziť a

Základná štruktúra html je:

<html>

  <head>

<title>Nadpis, ktorý bude v hlavičke prehliadača</title>

</head>

<body>

Tu prídu jednotlivé príkazy, html jazyka.

  </body>

</html>

 

Príkazy:

<p> </p>

Vymedzenie odstavca. Po jeho konci prehliadač automaticky zalomí riadok a urobí vertikálnu medzeru.

<br>

zalomí riadky, takzvaný mäkký Enter. Text po tomto tagu bude vždy začínať na novom riadku, ale nie je to nový odstavec. Pozor, tento tag je nepárový, to znamená, že žiadne </br> neexistuje.

Odkazy

<a href=“adresa“>text odkazu </a>

text (alebo obrázok) medzi týmito dvomi tagmi sa zobrazí ako text odkazu („a“ ako angl. „anchor“ = odkaz). Po kliknutí naň sa prehliadač prepne na adresu, ktorá je zadaná atribútom HREF

Odkaz otvorený v novom okne :

<a target=“_blank“ href=“http://www.jakpsatweb.cz“>zdrojová stránka</a>

a target=“_blank“ – otvorenie v novom okne. V prehliadači sa ukáže text zdrojová stránka, ktorý bude odkaz na web.

Adresovanie môže byť:

Absolútne: http://www.jakpsatweb.cz celá adresa

Relatívne: len názov súboru pokiaľ je daný súbor v aktuálnom adresáry kde htm súbor. Ak chceme ohlásiť súbor z iného blízkeho adresára stačí dať pred názov ../požadovaný súbor.

Zmena pozadia:

<body background=“../Design/Bacground2.jpg“>

Príkaz dá do pozadia zadaný obrázok v ceste všimnite si že príkaz je súčasťou tagu <body>.

<body bgcolor=“blue“> zmení farbu pozadia na modrú

 

Vloženie obrázka:

<img src=“../Images/Verzia2Ik.jpg“ width=“120″ height=“125″ border=“0″>

Vloží obrázok zo zadanej cesty a príkazmi width a height nastavíme obrázku veľkosť zobrazenia v prehliadači. Príkaz border slúži aby daný obr (prípadne text) neboli modré pokial sa jedná o odkaz.

 

Formátovanie textu:

<p><strong><font color=“#999999″ face=“Garamond“></font></strong></p>

<p> – nový odsek

<font> </font> pre prácu s formátom písma.

Color=“#……..“ – zadanie farby v hexadecimálnom móde

Dá sa napísať aj ako <font color= ……..> a </font color>, ale jednoduchšie a prehľadnejšie je to spojiť ako vidíte v hornom príklade.

Face=“………….“ – nastavenie fontu, na miesto bodiek dáte názov fontu, ktorý chcete použiť.

Size=“+1“ – nastaví veľkosť písma na +1.

<strong> </strong> zvýraznenie písma na bold

Tabuľky

<table>

<tr><td>horná ľavá bunka</td><td>horná pravá bunka</td></tr>

<tr><td>dolná ľavá bunka</td><td>dolná pravá bunka</td></tr>

</table>

Text v tabuľkách sa dá rovnako upravovať ako v odstavcoch.

Obrázok na pozadí tabuľky:

Background =“url k obrázku“

Farba pozadia tabuľky

Bgcolor=“#…………..” v hexadecimálnom zápise inak sa napíše anglický názov farby do apostrofov.

Oba príkazy sa dávajú do prvého tagu tabuľky

<table bgcolor=“#000000″>

Alebo jednotlivo do buniek:

<tr bgcolor=“#000000″background=“…….url……… „>

verzia na stiahnutie pdf: html

Edupage

Vypracované z http://www.jakpsatweb.cz

Niečo podobné je aj na danej stránke : http://www.jakpsatweb.cz/html/html-tahak.html