Python – reťazce – str

4 feb

ZDROJ: http://python.input.sk/ Zopár funkcií a metód pre prácu s reťazcami. Reťazec je zoznam (pole) zložený zo znakov, to znamená je indexovaný od 0. STRING Už poznáme tieto štandardné funkcie: len() – dĺžka reťazca int(), float() – prevod reťazca na celé alebo … Read More »