Údajové typy jazyka Pascal

19 okt

Celočíselné typy Pascal poskytuje päť preddefinovaných celočíselných typov. Každý typ popisuje podmnožinu množiny celých čísel. Každý typ má určitý rozsah s ktorými vie pracovať a aké miesto zaberá v pamäti, tabuľke je uvedený ako veľkosť.   Typ Rozsah hodnôt Veľkosť ShortInt -128 .. … Read More »